Achtergrond

De woonlasten en betaalbaarheid worden beïnvloed door een groot aantal factoren. Zo wordt de hoogte van de energierekening niet alleen verklaard door de energiezuinigheid van een woning, maar ook door de grootte van de woning en de kenmerken van de bewoners.

In het onderzoek van RIGO is de invloed van verschillende kenmerken van woningen en bewoners op de huur- en energielasten onderzocht op het schaalniveau van de regio Rotterdam. Met behulp van cijfers van het Nibud is ook bekeken in hoeverre de woonlasten betaalbaar zijn voor de huidige bewoners. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden in dit rapport.

De kaartlagen in de Woonlastenatlas bieden de mogelijkheid om de invloed van de kenmerken op de woonlasten en betaalbaarheid op een laag schaalniveau te analyseren. Daarmee kunnen de oorzaken voor hoge woonlasten worden opgespoord  en gericht beleid worden gemaakt om de betaalbaarheid van het wonen te waarborgen.

Schema