Bronnen

Om de woonlasten en betaalbaarheid in de regio Rotterdam op een laag schaalniveau in beeld te brengen heeft RIGO in dit onderzoek gebruikgemaakt van een combinatie van verschillende registratiegegevens op huishoudens- en adresniveau:

  • Het woningvoorraadbestand van Maaskoepel, waarin gegevens (waaronder de huurprijzen) van alle woningcorporaties in de regio Rotterdam staan;
  • De Basis Administraties Gebouwen (BAG), waarin de gemeentelijke basisgegevens (waaronder oppervlakte en bouwjaar) over alle gebouwen en adressen staan;
  • Het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) en andere microdata van het CBS, waarin diverse kenmerken van huishoudens (waaronder inkomensgegevens) en woningen (waaronder energieverbruik) geregistreerd zijn.

De gegevens uit de BAG en het woningvoorraadbestand zijn op adresniveau gekoppeld aan geanonimiseerde gegevens uit diverse microbestanden van het CBS. Op basis van dit verrijkte bestand heeft RIGO in een beveiligde CBS-omgeving diverse analyses uitgevoerd. De uitkomsten zijn vervolgens geaggregeerd naar groepen huishoudens, woningen en gebieden. Cijfers over minder dan tien woningen zijn verwijderd. Na controle op onthulling van privacygevoelige informatie zijn deze gegevens door het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB) van het CBS vrijgegeven voor publicatie.

Meer informatie over de bronnen en analyses is te vinden in het rapport.